X
تبلیغات
رایتل

مهاجرت تخصص ماست

گرد اوری راهای موفق برای مهاجرت

سه‌شنبه 22 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 10:13 ب.ظ

"مرحله رسیدگی ویژه به درخواست پناهندگی در فرودگاه های آلمان"


"مرحله رسیدگی ویژه به درخواست پناهندگی در فرودگاه های آلمان" یعنی چه و چگونه انجام میشود؟

سیاست آلمان در زمینه پناهندگی بر اصل بازداری و ممانعت از ورود پناهجویان بنا شده است، بعد از تغییرات داده شده در قانون اساسی، تغییرات دیگری در آئین دادرسی مراحل پناهندگی داده شد تا بویژه با اعمال کنترل و سختگیری بیشتر در فرودگاه های آلمان از ورود پناهجویان به خاک اصلی آلمان جلوگیری گردد، به نحوی که تا آنجا که ممکن است بتوان پناهجویانی که در فرودگاه دستگیر شده یا در آنجا درخواست خود را ارائه داده اند را از همانجا به کشوری که از آنجا به آلمان آمده بوده اند بازگرداند.


در سال 2007 نزدیک به 4500 نفرمتقاضی پناهندگی در آلمان از طریق فرودگاه فرانکفورت اخراج شده اند. 306 نفر از این افراد در چهارچوب قرارداد دوبلین-2 به کشوری بازگردانده شده اند که ویزای شنگن برای این افراد صادر کرده بوده اند. بیشترین پناهجویانی که از طریق هوائی وارد آلمان میشوند از طریق این فرودگاه وارد این کشور میشوند. همچنین بیشترین اخراج ها از طریق هوائی نیز از طریق همین فرودگاه انجام میشود. مقصد افرادی که از طریق فرودگاه فرانکفورت اخراج میشوند یا کشور صادر کننده ویزا میباشد یا کشوری است که پناهجو از آنجا وارد آلمان شده و یا کشوری که پناهجو تابعیت آنرا دارد. بخشی از این اخراج شدگان آنانی هستند که سالها در آلمان بوده اند، اما پرونده پناهندگی شان بسته شده و بالاخره بعد از سالها زندگی در شرایط سخت، روزی توسط پلیس دستگیر شده و از آلمان اخراج میشوند. دسته دیگر از اخراج شدگان آنانی هستند که تازه با هواپیما وارد یکی از فرودگاه های آلمان شده و قصد دارند از طریق اداره پناهندگی در خواست پناهندگی بدهند. اما قبل از ترک فرودگاه دستگیر شده و پس از مدتی وارد آلمان نشده، از طریق همان فرودگاه اخراج میشوند. مراحل رسیدگی به وضعیت این دسته از افراد را در فرودگاه را "مرحله رسیدگی ویژه در فرودگاه" مینامند.

" مرحله رسیدگی ویژه در فرودگاه" یعنی چه؟
در سال 1993 با هدف محدود کردن پذیرش پناهنده در ماده16 آ قانون اساسی آلمان تغییراتی داده شد. مطابق این تغییرات، با درخواست پناهندگی آندسته از پناهجویان که از "کشور امن ثالثی" عبور کرده و خود را به آلمان برسانند، به عنوان پناهنده سیاسی موافقت نخواهد شد. زیرا این امکان را داشته اند که در کشور دیگر درخواست پناهندگی بدهند. در چنین حالتی دلایل آنها برای فرار از کشور بر اساس ماده 60 (بند یک تا 7) بررسی شده و اگر قابل باور باشد، به آنها بر اساس قرارداد ژنو موقعیت "پناهنده حفاظت شده" اعطاء خواهد شد.

از آنجا که سیاست آلمان در زمینه پناهندگی بر اصل بازداری و ممانعت از ورود پناهجویان بنا شده است، بعد از تغییرات داده شده در قانون اساسی، تغییرات دیگری در آئین دادرسی مراحل پناهندگی داده شد تا بویژه با اعمال کنترل و سختگیری بیشتر در فرودگاه های آلمان از ورود پناهجویان به خاک اصلی آلمان جلوگیری گردد، به نحوی که تا آنجا که ممکن است بتوان پناهجویانی که در فرودگاه دستگیر شده یا در آنجا درخواست خود را ارائه داده اند را از همانجا به کشوری که از آنجا به آلمان آمده بوده اند بازگرداند. ماده 18آ قانون دادرسی مراحل پناهندگی جزئیات این موضوع را مشخص کرده و بویژه بر این تاکید دارد که اگر در خواست پناهجوئی که در فرودگاه درخواست پناهندگی داده است با عنوان "آشکارا بی پایه و اساس " رد شده است، باید از آلمان اخراج شود. ماده 30 همین قانون منظور از آشکارا بی پایه و اساس را تعریف کرده است. که مهمترین نکات آن عبارتند از:
- اگر پناهجو از کشور امن ثالث وارد شده باشد،
- اگر گفته های فرد غیر دقیق و دلایل او برای پناهندگی با تناقض همراه باشد،
- اگر گفته های او خلاف واقعیت بوده و یا مدارک جعلی و غیر واقعی ارائه داده باشد.
به این ترتیب مرحله رسیدگی به درخواست پناهندگی در فرودگاه های آلمان با عنوان " مرحله رسیدگی ویژه در فرودگاه" شناخته میشود.

کشورهای امن ثالث عبارتند از:
تمام کشورهای همسایه و هم مرز با آلمان، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به انضمام ایسلند و نروژ و کشورهای غنا و سنگال

***

متن زیر مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی در فرودگاه های آلمان را توضیح میدهد که برای فهم سلیس تر مطلب، با کمی تغییر و ویراستاری همراه شده است.