X
تبلیغات
رایتل

مهاجرت تخصص ماست

گرد اوری راهای موفق برای مهاجرت

چهارشنبه 18 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 10:47 ق.ظ

توضیح کوتاه برای سه مرحله اول (درخواست پناهندگی)

 گام اول ، معرفی :

منظور از این قسمت زمانیست که شما بعد از جدائی از قاچاقچی یا پیاده شدن از وسیله ای که شما را به آن کشور آورده خود را به اولین مامور یا اداره پلیس محل معرفی مینمائید . معمولاًدر این موارد اشخاص فقط از جمله من پناهنده هستم استفاده میکنند ،


متقاضی پناهندگیI am Refugee

در این زمان پلیس مربوطه با ثبت نام شما یا شما را به محل خاصی برای ارجاع پناهندگان منتقل مینماید یا اینکه به شما بلیط و نقشه میدهد که خودتان به محل مربوط به پناهندگان بروید ، پس از آن هم به شما به فرا خور مجرد یا متاهل بودن جا و مکان میدهند ، از این به بعد شما وارد پروسه پناهندگی میشوید .

گام دوم ، ثبت مشخصات ، انگشت نگاری و عکسبرداری :

در این مرحله بعد از یک یا دو روز به سراغ شما آمده و شما را برای تشریفات ثبت نام به سمت اداره پلیس میبرند ، در اداره پلیس به نوبت از شما عکسبرداری و انگشت نگاری انجام میشود و درباره هویت شما سوالاتی میکنند .

به طور مثال : نام و نام خانوادگی ، محل وتاریخ تولد ، نام پدر ، مذهب و ملیت و ... از این قبیل سوالات که زیاد طولانی نیست .

دلیل انگشت نگاری از شما جدای ثبت در بایگانی برای کنترل و مطابقت آن  در کشورهای عضو اتحادیه برای اروپا و در سایر کشورهاست که به آنها در مورد این اطلاعات که آیا شما در کشور دیگری حضور داشته اید ؟ آیا در کشور ثالثی درخواست پناهندگی داده اید ؟ و آیا تحت تعقیب پلیس بین الملل بدلایل جنایی نظیر قتل یا جرائم خطرناک بوده اید یا خیر کمک میکند .

عکسبرداری هم که برای الصاق به اوراق شناسایی شماست .

 گام سوم ، نگهداری در مراکز موقت :

پس از اینکه مراحل کاری در اداره پلیس تمام شد شما را به کمپ های اقامت موقت منتقل میشوید ، این در کشور های مختلف اشکال گوناگونی دارد ، در بعضی از کشورها بجای کمپ شما را در آپارتمانهای مختلف در سطح شهر اسکان میدهند .