X
تبلیغات
رایتل

مهاجرت تخصص ماست

گرد اوری راهای موفق برای مهاجرت

جمعه 28 بهمن‌ماه سال 1390 ساعت 10:05 ب.ظ

تغییر در قانون دوبلین برای پناهندگان در اروپا

برگرفته شده از سایت :رهانیوز

بدیلیل اهمیت موضوع بد ندیدیم این خبر را در سایت منشر نمائیم

روز 21 دسامبر 2011 دادگاه عالی اروپا با صدور حکمی اعلام کرد در صورتی که شرایط زندگی و مراحل رسیدگی به پرونده پناهجویان در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا غیر انسانی، یا تحقیر آمیز و یا غیرمنصفانه باشد، هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا نمی توانند پناهجو را به آن کشور بازگردانند.


مطابق قرارداد دوبلین، کشورهای اتحادیه اروپا موظف هستند اگر پناهجوئی را که قبلا در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا بوده و از آنجا خودش را به کشور دیگری رسانده است، به همان اولین کشور اتحادیه اروپا بازگرداند که آن پناهجو قبلا در آنجا بوده، یا از آنجا عبور کرده، یا ویزای آنجا را داشته و یا در آنجا درخواست پناهندگی داده بوده است. اما دادگاه عالی اروپا در بررسی شکایت چند پناهجو از افغانستان، ایران و الجزایر که از یونان خود را بریتانیا رسانده بودند به این نتیجه رسید تصمیم بریتانیا برای بازگرداندن این پناهجویان به یونان درست نمی باشد.بر اساس این حکم، وظیفه کشورهای اتحادیه اروپا مطابق پیمان نامه های مرتبط با پناهجویان این می باشد که حقوق بنیادین آنها را رعایت و تضمین کنند. اما وقتی مشخص می شود که شرایط زندگی در کشور دیگری از اتحادیه اروپا که پناهجو از آنجا آمده غیر انسانی بوده و حداقل های استاندارد لازم را نداشته و یا مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی غیر منصفانه  است، نباید پناهجو به آن کشور بازگردانده شده و پرونده اش باید در کشور جدیدی که پناهجو خود را به آنجا رسانده است مورد بررسی قرار گیرد.

http://s1.picofile.com/file/7304271612/EU_GH_rechtsprechung.jpg


پناهجویانی که از یونان، مالت و ایتالیا به آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا میایند از شرایط غیر انسانی در آنجا حکایت می کنند. گزارش سازمانهای حقوق بشری که بطور مستقل از این کشورها بازدید کرده اند نیز نشان میدهد که بسیاری از پناهجویان در این کشورها سرپناه نداشته، پول دریافت نکرده، از امکانات پزشکی محروم بوده و در مراحل پناهندگی نیز از مترجم به زبان مادری محروم بوده  و برای یک دوره بسیار طولانی در بلاتکلیفی باقی می مانند. چنین شرایطی با استاندرهای مورد توافق کشور های اتحادیه اروپا مغایرت داشته و ناقض حقوق بنیادین پناهجو می باشد.

توصیه: در صورتی که شما از یکی از کشورهای اروپائی خود را به آلمان رسانده و در معرض خطر بازگردانده شدن به کشور قبلی می باشید، حکم دادگاه اروپا را که در زیر آمده چاپ و به وکیل خود بدهید. اگر دلایلی که شما ارائه میدهید اثبات کند که شرایط زندگی شما در آن کشور غیر انسانی بوده و رسیدگی به پرونده شما عادلانه نبوده است وکیل شما میتواند بر علیه اخراج شما، به دادگاه شکایت نماید.

حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی و مشاور در امور پناهندگی و مهاجرین

Die Presseerklärung des EuGH finden Sie hier:http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110140de.pdf
Das Urteil finden Sie hier:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=206666