X
تبلیغات
رایتل

مهاجرت تخصص ماست

گرد اوری راهای موفق برای مهاجرت

یکشنبه 20 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 01:52 ب.ظ

کاهش قیمت+مهاجرت فوری

سلام دوستان

عید نوروز ۱۳۹۱ بر شما مبارک باد

         فرارسیدن بهار طبیعت,موسم اعتدال طبیعت و رهایی از قساوت مبارک باد.

با آرزوی قلبی طاعات و عبادات شما دوستان عزیزدر شکفتن این  جشن نوروز در همه سال اندیشه ای پویا و برخورداری از نعمت‌های خداوندی را  از درگاه حق تعالی خواستاریم

Happy New Year


خبر خوبی برای تمام دوستان دارم در سال جدید به دلیل در خواست مسافران کاهش قیمت در کشورهای اروپایی داشتیم


دوستان توجه کنید قیمت ها در همه جا همین مقدار هست و نباید فقط از ما گله مند باشند بلکه دیگر کسانی هم که به این طریق جابه جا میکنند به همین نرخ میباشد.


در ایران نرخ ارز بالا میرود وما هم به این روال راضی نیستیم قیمت های ما در زمانی که نرخ ارز پایین بوده همین بوده وحالا همین می باشد حالا با کمی تغییر نرخ را کاهش داده ایم امیدوارم جوابی برای دوستانی که راضی نبوده اند باشد.


خدمات ما به دو صورت میباشد :


اخذ ویزای شینگن به صورت 100% تضمینی


انتقال فوری به کشور مورد نظر
انتقال از کشور ترکیه:کشورهای اروپایی:7500 یورو


کشورهای اسکاندیناوی:8500یورو


چهار کشور زیر از ایران خارج وبه کشوری ثالث ورود وبعد به کشور مقصد انتقال داده میشود که بهترین روش برای دوستانی میباشد که خواستار روش امن برای خوانواده میباشند ما در هر دو روش بهترین راه وبه بهترین روش انتقال میدهیم که کسانی که با خوانواده هستند خواستار پرواز از این طریق میباشندکشور انگلستان:11000یورو


کشور امریکا:25 یورو


کشور کانادا:20یورو


کشور استرالیا:18یورو


دوستانی که خواهان انتقال از خارج کشور(اروپا) میباشند امکان دارد, که هزینه 5000 یورو میباشد از کشور پاریس قابل انتقال به مقصد میباشد.


نکته:


پرداخت به صورت مرحله ایی میباشد که برای شروع کار باید  2000یورو پرداخت ودر هر مرحله مابقی داده شود

(دلیل: دوستانی بوده اند که بعد از رسیدن به مقصد نه انها مارو به جا اوردند نه خوانواده های انها)


هزینه سفر در یکی از صرافی های پر سابقه گذاشته میشود.


http://digionline.ir/obj/main/201_1318463707_ltn_%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%20%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86.jpgدوستان لطفا جهت هماهنگی با ایمیل بنده تماس بگیرید


ali_akbari220@yahoo.comویزای شینگن 100% تضمینی:


برای دریافت ویزا دوستان هیچ محدودیت سنی ومالی ندارن فقط:مدارک اولیه

اصل پاس

کارت ملی

و عکسhttp://www.polanduniversities.pl/uploader/poand/282x143_education_visa.png

توجه:دوستانی که در مورد اقامت گرفتن(برای پناهندگی) با ویزا مشکل دارند ما میتونیم به طور 100% تضمینی حتی با ورود قانونی با  مشاوره کمک کنیم که در گرفتن اقامت از این طریق  تاثیر به سزایی داردقیمت:


افراد زیر 23 سال 16 میلیون تومان


وافراد بالای 23 سال 15 میلیون تومانhttp://www.wegotocanada.com/FileUpload/News/News/Thumbnail/96.jpg

 دریافت اقامت از طریق پروژه پناهندگی:درخواست پناهندگی در انگلیس


http://up.dverleech.com/uploads/13338766321.jpg

دوستان این فقط ترجمه شده از وب سایت خود وزارت کشور انگلیس هست  کامل نیست ولی راهنمای خوبی هست
هرسئوالی دارید در خدمت شما بصورت رایگان هستم    سئوال فارسی باشد یا انگلیسی  فارسی با تایپ انگلیسی نباشد  در بعضی موارد امکان دارد تا یک هفته طول بکشد جواب بدهم در ضمن در این موارد کلا برداری زیاد شده است  در انگلیس  با پول و تبعیض نمی توانید اقامت بگیرید
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨاهندگی در انگلیس 
  
وﻗﺘﯽ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ (UK) درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﻣﯽ دهید، در واﻗﻊ دارﻳﺪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت (وزارت کﺸﻮر) ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ کﻨﻴﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﭘﻨﺎهنده ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﭘﻨﺎهنده از ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻨﺎم ﭘﻴﻤﺎن 1951 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ. دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻓﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎهنده هستید ﻳﺎ ﻧﻪ. ﺑﺮاﯼ اﻳﻨﮑﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻨﺎهنده ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻴﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد
ﺷﻤﺎ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اذﻳﺖ و ﺁزار در کﺸﻮرﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮋاد، ﻣﺬهﺐ، ﻣﻠﻴﺖ ﺧﻮد، ﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوﻩ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻳﺪ.  
  
ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻻﻳﻞ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻊ آﻨﻨﺪﻩ دﻳﮕﺮﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ که ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻗﺎﻣﺖ کﻨﻴﺪ، که
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺁن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﻤﺎن اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( European
Convention on Human Rights) ﻧﻘﺾ کند. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎ ا ﺣ ﺘ ﻤ ﺎ ﻻً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع دهد که ﺁﻳﺎ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ کند ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ هستند.
 ﺿﺮورﯼ اﺳﺖ که
ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ و وکیل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺑﺮاﯼ آﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ و وکاﻟﺖ، ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ 5 اﻳﻦ ﺟﺰوﻩ ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﺪ. وﻗﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ دهید، ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻤﺎ را “ﭘﻨﺎهجو” ﺧﻄﺎب ﺧﻮاهند
کﺮد.  
اﮔﺮ زﻳﺮ 18 ﺳﺎل باشید، و ﺷ ﺨ ﺼ ﺎً درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﻣﯽ دهید، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( social'
'services) ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﻨﺎهجوﻳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.  
  
ﭼﻪ کسی ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ کند؟  
  
در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺮزﯼ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ (UK Border Agency - UKBA) در وزارت کﺸﻮر (Home Office)
ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺆول ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﻨﺎههندﮔﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.  
  
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﯼ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داد؟  
  
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ زﻳﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندگی دهید.  
• درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻣﺒﺪأ ورود ﺑﻪ کﺸﻮر، ﻣ ﺜ ﻼً در ﻳﻚ ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﺑﻨﺪر یا مکان دیگر.   
• همچنین ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺷ ﺨ ﺼ ﺎً ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺮزﯼ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در
Croydon ﻳﺎ Liverpool ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﻴﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﺑﺪهید. ﻣ ﺜ ﻼً ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻳﺎ
ﺑﺎ وﻳﺰاﯼ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ، ﺳﻴﺎﺣﺘﯽ ﻳﺎ ﺗﺠﺎرﯼ وارد کشورر ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 
ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ که ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﺑﺪهید، و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻣﻜﺎن در ﭘﯽ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺸﻮرت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ.  
Applying for asylumApplying for asylum 
وﻗﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﺑﺪهﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
  
وزارت کﺸﻮر ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ
ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. وزارت کﺸﻮر ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ کﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ رﺳﻴﺪﮔﯽ کﻨﺪ. اﮔﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻳﻚ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎیی ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاهم ﺧﻮاهد ﺷﺪ. اﮔﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ دهید ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺟﻢ زن ﻳﺎ ﻣﺮد کﻨﻴﺪ.  
  
اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ از 5 ﻣﺎرس 2007 دادﻩ اﻳﺪ، ﻟ ﻄ ﻔ ﺎً ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ – وزارت آﺸﻮر
ا ﺣ ﺘ ﻤ ﺎ ﻻً ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ آﻪ در اﻳﻦ ﺟﺰوﻩ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ.  
  
اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از 5 ﻣﺎرس 2007 دادﻩ اﻳﺪ، اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎدﯼ دارد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا
ﺗﻮﺳﻂ ادارﻩ ﮐﻞ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ها در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺮزﯼ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در ﺣﺎل رﺳﻴﺪﮔﯽ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ
ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از 5 ﻣﺎرس 2007 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻏﻠﺐ ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﯼ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم
درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد  اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺰء اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ درﺑﺎرﻩ ﻧﺤﻮﻩ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺮزﯼ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ در ﺟﺰوﻩ «ﺁﻳﺎ ﻗﺒﻞ از 5 ﻣﺎرس
2007 درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ دادﻩاﻳﺪ و ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻩاﻳﺪ؟» در وب ﺳﺎﻳﺖ: 
   .ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ http://languages.refugeecouncil.org.uk
  
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟  
  
هدف از اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮاﯼ وزارت کﺸﻮر ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺆاﻟﻬﺎﯼ اﺑﺘﺪاﻳﯽ درﺑﺎرﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدﯼ ﺷﻤﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﺳﺖ. ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆاﻟﻬﺎﯼ ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎرﻩ ﻋﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.  
  
ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺪارک ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ   
در ﺧﻼل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ وزارت کﺸﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﻳﻚ ﻋﻜﺲ از ﺷﻤﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ کﻪ روﯼ کارت ﺛﺒﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ (Application Registration Card - ARC) ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻳﻦ کﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ که
ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﭘﻨﺎهجو هستید و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ کﻨﻴﺪ. هر ﻳﻚ
از اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﺷﻤﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ همسر ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﺎﻳﺪ همراﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدﯼ
ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ درج ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد، وزارت کﺸﻮر ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاهد ﺑﻮد ﻳﻚ کارت ARC ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺪهد.
 در ﻋﻮض، ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ (Standard Acknowledgment Letter) درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاهید کﺮد
کﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ کﻨﺪ.  
  
اکﺜﺮ ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﯼ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ کﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم IS96. ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ کﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ
ﻣﯽ رود کﻪ در ﺧﻼل اﻳﻦ ﻣﺪت وﺿﻊ و ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮکﺰ ﮔﺰارﺷﮕﺮﯼ ﮔﺰارش
ﺑﺪهید.  
  
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاهند کرد کﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮﯼ دارﻳﺪ کﻪ روﯼ ﺁن ﻧﺎم و ﻣﻠﻴﺖ ﺷﻤﺎ درج ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، و از ﺁن
ﺑﺮاﯼ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ کﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪرک ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ
ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﻴﺪ ﭼﺮا ﻣﺪرک ﻧﺪارﻳﺪ.  
از کﺠﺎ ﺁﻣﺪﻳﺪ   
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ کﻪ ﺁﻳﺎ کﺸﻮر دﻳﮕﺮﯼ ﻏﻴﺮ از ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ کﻪ از ﻃﺮﻳﻖ کﺸﻮر دﻳﮕﺮﯼ
وارد ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ کﻪ وزارت کﺸﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ در ﺁﻧﺠﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪهید.  
  Applying for asylum 
ﺁﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺷﻮد؟   
اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ کﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎً رﺳﻴﺪﮔﯽ کﻨﻨﺪ در ﺁن ﺻﻮرت
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ روال ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﻗﺮار دادﻩ ﺧﻮاهد ﺷﺪ. اﮔﺮ وﺿﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هارﻣﻮﻧﺪزوورث (Harmondsworth Removal Centre) (اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻴﺪ) ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﻳﺎرﻟﺰ وود (Yarl’s Wood Removal Centre) (اﮔﺮ زن ﺑﺎﺷﻴﺪ) ﻣﻨﺘﻘﻞ کﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪﻩ
ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر کﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﺷﻮد. اﮔﺮ در ﻳﻜﯽ از اﻳﻦ ﻣﺮاکﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ، در ﺁن ﺻﻮرت ﻳﻚ
وآﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺮﻳﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺧﻮاهد
ﺷﺪ. وﻟﯽ، همه کﺴﺎﻧﯽ که ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺮﻳﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  
  
ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻣﻜﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ دادﻩ اﻳﺪ؟   
وزارت کﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاهد کرد که ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻣﻜﺎن داﺷﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ دادﻩ اﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ "ﺧﻴﺮ" اﺳﺖ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺴﻜﻦ و ﻳﺎ هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻣﻌﺎش آﻤﻚ
دوﻟﺘﯽ درﻳﺎﻓﺖ کﻨﻴﺪ. ﺑﺮاﯼ آﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪهید،
ﺟﺰوﻩ «درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ» را در وب ﺳﺎﻳﺖ: http://languages.refugeecouncil.org.uk
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.  
  
همچنین ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ:   
  
• ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم و ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺌﻮل وزارت کﺸﻮر، ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮوﻧﺪﻩ (case owner) ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ از ﺁﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ ﺷﻮد. ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﯼ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮوﻧﺪﻩ همچنین ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهاﯼ رﻓﺎئی رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ﺗﺮﺗﻴﺐ ادﻏﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﯽدهد در ﺻﻮرﺗﯽ که ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻣﻮرد
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد، ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزداﺷﺖ و اﺧﺮاج ﺷﻤﺎ را در ﺻﻮرﺗﯽ که درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ رد
ﺷﻮد ﺧﻮاهد داد. ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
• ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﺮاﯼ درﻳﺎﻓﺖ وکاﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس و ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮاﯼ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
ﻳﻚ وکیل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وکلا ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎس دادﻩ ﺷﻮد.
• ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﯼ از ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎﯼ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ ﺷﻮد.
• ﻣﻘﺎﻣﺎت ا ﺣ ﺘ ﻤ ﺎ ﻻً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮاﯼ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻴﺎﺗﯽ که ﻻزﻣﺴﺖ درﺑﺎرﻩ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ در
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﺑﻪ "ﻣﻌﺎرﻓﻪ" (‘induction’) ﮔﺰارش دهﻴﺪ.
  
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف 15 روز درﺑﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺴﻜﻦ) که ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﺁن
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع دهند. ﺁﻧﻬﺎ همچنین ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ که ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺎورﻩ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کﻨﻴﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ کﻪ ﻣﺸﻮرت ﺣﻘﻮﻗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪهند.  
  
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟  
  
ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ، ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهند ﺧﻮاﺳﺖ در ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯼ ﺷﺮکﺖ کﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ
درﺑﺎرﻩ ﻋﻠﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺳﺆال کﻨﻨﺪ. ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ کﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﻌﯽ کﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ وکیل
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻼﻗﺎت کﻨﻴﺪ. ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎرﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻗﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺪهﻴﺪ. هر ﻣﺪرک و
ﮔﻮاﻩ دﻳﮕﺮﯼ کﻪ دارﻳﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻳﺎ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ کﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺎﺷﺪ کﻪ در کﺸﻮر ﺷﻤﺎ
رخ دادﻩ اراﺋﻪ دهید. ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ اﺳﺖ کﻪ هر ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک و ﺷﻮاهدی که اراﺋﻪ ﻣﯽ دهید
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ کﻨﺪ.  
  
  
وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎن ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺮکﺖ کﻨﺪ (ﺑﺮاﯼ آﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎرﻩ ﻣﺸﺎورﻩ
ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ 5 ﻧﮕﺎﻩ کﻨﻴﺪ). اﮔﺮ وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺧﻼل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻤﺎ را ﺿﺒﻂ کﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاهید ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪApplying for asylum 
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ. اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ کﻨﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ وکﻴﻞ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد اﻃﻼع دهید. وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺗﺎن ﭘﻨﺞ روز وﻗﺖ دارد کﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ را اراﺋﻪ دهد.  
  
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﮔﺰارﺷﮕﺮﯼ
  
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺎزﻩ دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن را در هر ﻣﺮﺣﻠه اﯼ از درﺧﻮاﺳت ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ اﺷﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ کنند وﻟﯽ
ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ کﻨﻨﺪ کﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺿﺮورﯼ اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ کﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻗﺘﯽ کﻪ ﺗﺼﻮر کنند ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨد
در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ اﻓﺮادﯼ زود ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر کﻨﻨﺪ ﻓﺮدﯼ ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ
ﻧﺨﻮاهد کﺮد ﺁن اﻓﺮاد را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ کﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزداﺷﺖ کﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ کﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻃﻼع دهند ﭼﺮا ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ کﻨﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﺘﺮاض کﻨﻴﺪ. ﺑﺮاﯼ ﻣﺬاکﺮﻩ ﺟﻬﺖ
ﺁزادﯼ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﻳﺎﻓﺖ کنید. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم کﻔﺎﻟﺖ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت
(Bail for Immigration Detainees - BID) ﻳﺎ ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﻣﻼﻗﺎت کنندﻩ کﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ دﻳﺪار ﻣﯽ کنند
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرﻩ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺧﻮد ﻣﺬاکﺮﻩ کﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺑﺪهند. ﻟ ﻄ ﻔ ﺎً ﺑﻪ وب
ﺳﺎﻳﺖ BID ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ http://www.biduk.org ﻧﮕﺎﻩ کﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ 02074270953 ﺗﻠﻔﻦ کﻨﻴﺪ.  
  
از اکﺜﺮ درﺧﻮاﺳﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ کﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮکﺰ ﮔﺰارﺷﮕﺮﯼ ﮔﺰارش
دهند. اﮔﺮ ﺑﺮاﯼ ﮔﺰارش دادن ﻣﺠﺒﻮر هستید ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺳﻔﺮ کﻨﻴﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ کﻤﻚ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ
ﭘﺮداﺧﺖ هزﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪهید.  
  
در ﺣﺎﻟﯽ کﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ هستید ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟  
  
ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎﻳﯽ کﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهند ﺷﺮکﺖ کنید ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻴﺪ. ﺑﺎﻳﺪ هر ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﯽ کﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دهند ﻇﺮف ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﭘﺮ کﻨﻴﺪ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ. اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن اﻳﻦ کﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد کﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﭘﻴﺮوﯼ از اﻟﺰاﻣﺎﺗﺸﺎن رد کﻨﻨﺪ.  
  
ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ که در ﺧﻼل اﻳﻦ ﻣﺪت در ﺻﻮرﺗﯽ که ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ کند ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼع دهید. ﺧﻮدﺗﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ کﺎر را اﻧﺠﺎم دهید ﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاهید اﻳﻦ کﺎر را از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دهد.  
  
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ  
  
اکثر درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ رد ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﺷﻤﺎ را رد کﻨﻨﺪ، ﻗﺎدر ﺧﻮاهید ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺎع درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪهﻴﺪ،
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻨﺎهجوﻳﺎن وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪهند که ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ را ﺗﺮک کردﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ
دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﺪاوم اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺒﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ دﻻﻳﻞ را ﺑﺎﻳﺪ در درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﺪ. ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ که فوراً ﺑا
وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ کمک کند درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪهید ﭼﻮن ﻣﺠﺒﻮر هستید اﻳﻦ کار را
ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم دهید.  
  
اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ رد ﺷﻮد ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟  
  
اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷѧﻤﺎ رد ﺷﻮد، وزارت کﺸﻮر از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد کﺸﻮر را ﺗﺮک کنید. اﮔﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻧﺮوﻳﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ کنند ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زور اﺧﺮاج آﻨﻨﺪ.  
  Applying for asylum 
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﯽ
  
اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﺴﻴﺮ آﻠﯽ را کﻪ ﻳﻚ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻃﯽ ﻣﯽ کﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد. درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ – ﻟ ﻄ ﻔ ﺎً از ﻳﻜﯽ از کارﻣﻨﺪان ﻣﺸﺎورﻩ ﻳﺎ ﻳﻚ وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﯼ کﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد
ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺧﻮد ﺳﺆال کﻨﻴﺪ.  
ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ  
  
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻳﻚ وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﻳﺎﻓﺖ کﻨﻴﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را وکﻴﻞ، ﺣﻘﻮﻗﺪان
و ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ. اﮔﺮ ﭘﻮل کﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻳﺪ، ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﻳﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاهد ﺣﻖ وﻳﺰﻳﺖ و هزﻳﻨﻪ هاﻳﺶ را ﺑﭙﺮدازد. اﻳﻦ را کﻤﻚ ﺣﻘﻮﻗﯽ (legal aid) 
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. وکﻼﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁوردن ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎهی را، در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ، ﺑﺪهند.  
  
اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهندﮔﯽ ﺷﻤﺎ رد ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاهید درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪهید، ﻳﻚ وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ در
ﺻﻮرﺗﯽ کﻪ اﺣﺴﺎس کﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ در ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪن در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ
ﺷﻤﺎ اﻣﺘﻨﺎع کﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﯼ رخ دهد و اﺣﺴﺎس کﻨﻴﺪ کﻪ دﻋﻮﯼ ﻗﻮﯼ دارﻳﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ کﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ (Legal Services Commission) ﺗﺼﻤﻴﻢ وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ
ﻗﺮار دهﻴﺪ. وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ را ﺑﺪهد و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرﻩ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺪهد. اﮔﺮ در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ کﻨﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد. ﺷﻮراﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ
(Scottish Refugee Council) ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت اراﺋﻪ دهﻨﺪ.  
  
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﺪا د وکﻼﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ کﻪ کﺎر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ کﻨﻨﺪ ﻣﺤﺪود هﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻨﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ
اﻳﻨﺴﺖ کﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮاﯼ دﻳﺪن ﻳﻚ وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮﯼ ﺳﻔﺮ کﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ   
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ   
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ   
ﺗﺼﻤﻴﻢ   
اﻋﻄﺎﯼ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ   
ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﺧﺮاج
رد درﺧﻮاﺳﺖ   
اﻋﻄﺎﯼ وﺿﻌﻴﺖ   درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ   
رد درﺧﻮاﺳﺖ  Applying for asylum 
ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ کﻨﻴﺪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎ وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ هزﻳﻨﻪ های
ﺳﻔﺮ ﺑﺮاﯼ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﻮدش را ﺑﭙﺮدازد.  
  
اﮔﺮ ﭘﺲ از زﻣﺎﻧﯽ کﻪ در اﺑﺘﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ دادﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن کﺮدﻩ اﻳﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاهید
ﻳﻚ وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﭼﻮن کﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺮارهاﯼ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﺷﻮار
ﺑﺎﺷﺪ.  
  
ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ اﺳﺖ که ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ کﻴﻔﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ کﻨﻴﺪ. وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ کﻪ ﺑﺎ
کﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺮارداد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺸﺎورﯼ ﺑﺎﺷﺪ کﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ادارﻩ کﻤﻴﺴﻴﻮﻧﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪﻩ ﺛﺒﺖ (Office of the Immigration Services Commissioner - OISC) ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺪﻣﺎت
  
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﯽ از دو ﻧﺸﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﻳﺎ هر دوﯼ ﺁﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:  
ﺷﻤﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاﯼ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ کﻪ درﺑﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎورﻩ اراﺋﻪ
ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺑﺎ OISC ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ  0046  000 0845  ﺗﻠﻔﻦ کﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ http://www.oisc.gov.uk
ﻣﺮاﺟﻌﻪ کﻨﻴﺪ.  
  
ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻳﻠﺰ   
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﻠﻴﺖ (Community Legal Advice) ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وکﻼﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
وﻳﻠﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽآﻨﺪ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ  4345  345  0845 ﺗﻠﻔﻦ کﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ
  .آﻨﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ http://www.communitylegaladvice.org.uk
  
ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ   
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ (Law Society of Scotland)  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ http://www.lawscot.org.uk ﻣﺮاﺟﻌﻪ کﻨﻴﺪ.  
  

  
  http://www.iasuk.org – (Immigration Advisory Service) ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺸﺎورﻩ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
  
  http://www.ilpa.org.uk– (Immigration Law Practitioners Association) ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ
  
– (Joint Council for the Welfare of Immigrants) ﻣﻬﺎﺟﺮان رﻓﺎﻩ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮراﯼ
     http://www.jcwi.org.uk
      Applying for asylum 
Asylum Support Partnership consists of:  
Migrant Helpline, charity number: 1088631 www.migranthelpline.org.uk 
Refugee Action, charity number: 283660   www.refugee-action.org.uk 
Refugee Council, charity number: 1014576 www.refugeecouncil.org.uk 
Scottish Refugee Council, charity number: SC008639 www.scottishrefugeecouncil.org.uk 
Welsh Refugee Council, charity number: 1102449 www.welshrefugeecouncil.org 
  
   http://www.lawcentres.org.uk– (Law Centres Federation) ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮاکﺰ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
  
  http://www.refugee-legal-centre.org.uk– (Refugee Legal Centre) ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮکﺰ
  
ﺁﻳﺎ از وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ هﺴﺘﻴﺪ؟   
اﮔﺮ از وکﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ هﺴﺘﻴﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ کﻨﻴﺪ کﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﻧﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ادارﻩ کﻤﻴﺴﻴﻮﻧﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﻜﺎﻳﺖ کﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ 0046  000  0845 ﺗﻠﻔﻦ کﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ
  .کﻨﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ http://www.oisc.gov.uk
  
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﺟﺰوﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ کﺎﻣﻠﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ راهﻨﻤﺎﺳﺖ. ﻟ ﻄ ﻔ ﺎً ﺑﺮاﯼ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎورﻩ

ﻣﻔﺼﻞ در ﭘﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺸﻮرت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ.


http://www.wegotocanada.com/FileUpload/News/Category/Thumbnail/27.jpg

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

در بخش های قبلی، مهاجرت به کانادا را از طریق اسپانسرشپ فامیلی که شامل دو بخش یعنی اسپانسرشپ همسر و اطفال وابسته به آن و اسپانسر شپ پدر، مادر و پدرکلان و مادرکلان بود، به بحث گرفتیم. در این شماره در مورد طرق مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی را به بحث گرفته و طور مختصر معلومات ارائه میگردد.

در پهلوی مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشپ فامیلی، مهاجرت به کانادا از طرق پناهندگی راه دیگری است برای حصول اقامت دایمی در کانادا. برای وضاحت بیشتر، طرق مهاجرت به کانادا را ذیلاً جداجدا مورد بحث قرار میدهیم:

1.تقاضای پناهندگی از خارج از کانادا  Applying As a Convention Refugee or As a Humanitarian- Protected Person Abroad

 پناهنده به کسی اطلاق می گردد که خارج از وطن اصلی خود زندگی کند و روی ملحوظات نژادی، مذهبی، عقیده سیاسی، ملیت و یا عضویت در یک گروپ خاص اجتماعی و جنسیت حیات خود را در وطنش به خطر احساس کند و یا مورد تعقیب و شکنجه قرار گیرد و علاوتاً در کشوری که زندگی می کند، اجازه اقامت دایمی و کار و تحصیل نداشته باشد. هرکسی که در یکی از کتگوری های فوق قرار داشته باشد، می تواند به دفتر کمیشنری ملل متحد برای پناهندگانUNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) مراجعه و تقاضای پناهندگی نماید. دفتر مذکور متقاضیان پناهندگی را راجستر نموده و هرگاه تقاضای پناهندگی با دلایل و شواهد قوی ارائه شده باشد، بالایش غور نموده دوسیه را به سفارتخانه های یکی از کشورهای مهاجرپذیر راجع ساخته و تقاضا می نماید تا متقاضی پناهندگی را در مورد مهاجرت شان کمک نماید. بگونه مثال هرگاه دوسیه تقاضای پناهندگی فردی به سفارت کانادا راجع شود، سفارت کانادا در مورد جایگزینی فرد متقاضی یا اعضای خانواده اش که شامل درخواستی اش باشد، در کانادا تصمیم گرفته و بعد از طی مراحل و مصاحبه، معاینات صحی برایشان داده و ایشانرا به کمک مالی دولت فدرال کانادا به کانادا اعزام میدارند. در این حالت در حقیقت متقاضیان پناهندگی به اسپانسرشپ دولت فدرال کانادا، اقامت دایمی کانادا را حاصل نموده و از تاریخ ورود شان به کانادا برای مدت یک سال تمام مصارف شانرا دولت فدرال کانادا می پردازد. اکثریت هموطنان ما که از هندوستان و در سالهای اخیر از جمهوریت های آسیای میانه چون تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان وغیره به کانادا مهاجرت نموده اند، تحت پروگرام معین که Resettlement Assistance Program (RAP)نامیده می شود، وارد کانادا شده اند.

قابل تذکر است که دولت فدرال کانادا، سالانه به تعداد 7300 نفر از سرتاسر جهان تحت این پروگرام به صفت پناهنده می پذیرد. البته این تعداد تنها مربوط افغانها نبوده، شامل متقاضیان پناهندگی از تمام کشورهای که بنا بر شرایط موجوده در آنجا مردم مجبور به فرار می شوند، می باشد.

سهمیه سالانه که به هر کشور داده می شود، نظر به شرایط موجوده هر سال تغییر می کند. بعضاً اتفاق افتاده که متقاضیان پناهندگی طور مستقیم نیز تقاضانامه های شانرا بدون ثبت راجستر در دفتر UNHCR

به سفارت کانادا ارسال داشته اند و سفارت کانادا در مورد تقاضای پناهندگی شان غور نموده و تصامیم لازم اتخاذ کرده است.

کسانی که تحت پروگرام  Resettlement Assistance Program (RAP)به کانادا آمده اند، حین ورود به کانادا در میدان هوائی از طرف موظفین مربوطه استقبال گردیده و در فصل سرما برای شان البسه زمستانی توزیع و بعداً به مهمانخانه های مربوط ایمیگریشن کانادا در تورنتو و یا شهرهای دیگر ایالت انتاریو فرستاده می شوند. برای کسانی که محل اقامت شان در ایالات دیگر تعیین شده باشد، زمینه مسافرت شان آماده و موظفین اوشانرا تا پرواز شان همراهی می نمایند. در صورتی که پرواز به ایالت معینه تاخیر داشته باشد، زمینه بودوباش و غذای تازه واردین در هوتل تنظیم می گردد.

مهمانخانه های ایمیگریشن در کانادا که از چند هفته قبل پلان ورود تازه واردین را در دسترس دارند، تمام امکانات بودوباش تازه واردین را در مهمانخانه مهیا ساخته و تمام عیار آماده پذیرائی از مهمانان خود می باشند. افراد و خانواده های که به اسپانسرشپ دولتی به کانادا وارد می شوند، از امتیازات ذیل برخوردار می گردند:

- قرضه ترانسپورتیشن یا پول تکت طیاره برای انتقال شان به کانادا

- پذیرائی، رهنمائی و ترجمانی حین ورود به میدان هوائی کانادا

- در فصل سرما البسه زمستانی و در غیر آن پول برای البسه

- انتقال شان به مهمانخانه های ایمیگریشن

- اتاق و غذا تا وقتی که خانه کرایه و به منزل خود جابجا شوند

- جلسات معلوماتی در مورد حقوق، امتیازات و مسئولیت های شان در کانادا

- همراهی و ترجمانی برای شان برای گرفتن کارت صحی (OHIP)

- دیدن داکتر فامیلی، یافتن و کرایه کردن خانه

- پر کردن فورم هایOHIP و Social Insurance (SIN)

فورمه های کمک به اطفال Canada Child Tax Benefitsو غیره

- وسایل خانه از قبیل تخت خواب، موبل و فرنیچر، میز نان، کمپل، بالشت، روجائی، روی پاک وغیره

- پول برای وسایل آشپزخانه و کرایه ماه اول و آخر اپارتمان

- پول برای مواد غذائی، کرایه سرویس و کرایه ماهوار اپارتمان برای مدت یک سال از تاریخ ورود به کانادا (در بعضی موارد استثنائی این کمک برای دو سال هم داده می شود.)

منبع : پیام روز
مراحل پناهندگی در سوئد:


http://www.malekpour.ir/content/images/8%20(2).jpg


شما در اولین فرصت پس از درخواست پناهندگی یک کارمند اداره کل مهاجرت را ملاقات خواهید نمود که در مورد دلایل شما برای اقامت در سوئد تحقیق خواهد کرد. ممکن است لازم باشد کارمند مذبور شما را چندین مرتبه ملاقات کند تا بتواند تحقیقات جامعی از دلایل شما بعمل آورد. اهمیت دارد که شما از همان ابتدا کلیه اطلاعات در مورد علل تقاضای پناهندگی خود در سوئد را ارائه نمائید و هیچگونه مطلبی را که برای رسیدگی به پرونده مهم است ناگفته نگذارید. اگر نمیتوانید اطلاعات را بطور کامل ارائه کنید بایستی علت آنرا ذکر کنید. اگر بعدا اطلاعات ارائه شده را تغییر دهید برای اداره کل مهاجرت باور مطالب ارائه شده توسط شما دشوار خواهد شد. حائز اهمیت است که طی کلیه مراحل تحقیقات آخرین آدرس خود را به اداره کل مهاجرت اطلاع دهید تا این اداره بتواند بطور مثال احضاریه برای مصاحبه تحقیقاتی را برای شما ارسال کند. در غیر اینصورت یا اگر در مصاحبه تحقیقاتی شرکت نکنید اگر از دولت سوئد کمک هزینه روزانه دریافت میکنید این کمک هزینه کاهش خواهد یافت. اداره مهاجرت پس از تکمیل تحقیقات در مورد موافقت یا مخالفت با اجازه اقامت شما در سوئد تصمیم گیری خواهد کرد


طبق آخرین سرشماری از جنگ جهانی دوم تا به امروز استرالیا به ۷۵۰۰۰۰ نفر از  پناهجویان اقامت داده است ۲۱

پناهندگی در استرالیا


http://pezeshkangil.com/wp-content/uploads/australia_flag_map.jpg


سازمان بزرگ در استرالیا تا به امروز در کمک رسانی به پناهندگان فعالیتهای مفیدی انجام داده اند این سازمانها در کمک به اشتغال افراد آموزش و پرورش اجباری ودر زمینه های مختلف ورزشی به این گروه کمک کرده اند آیااسترالیا در زمره کشورهای سخاوتمند در عرصه پناهندگی شناخته شده ودر طی این سالها به افراد گوناگونی  از سراسر جهان پناهندگی را اعطا کرده است؟

این سوالی است که به لفاظی های سیاستمداران استرالیا در این سالها بر می گردد که همیشه تلاش کرده اند برنامه های  کاربردی را نسبت به پناهندگی افزایش دهند روشن است که پناهندگان به دنبال حفاظت در کنار دموکراسی پایدار هستند ولی با وجود آنکه سهم استرالیا در این سالها در مقایسه با تمام کشورهای صنعتی در این زمینه اندک بوده اما حفاظت ارزشمند از دموکراسی و حقوق بشر در این کشور همیشه قابل تقدیر بوده بالاخص که با رفتن جان هاوارد نخست وزیر لیبرال استرالیا در حال حاظر در روند پناهجویی در استرالیا بسیار تعدیل شده است در سال 2009 ایرانیان در رتبه 5 در خواست پناهندگی در استرالیا قرار دارند که این نشان از تمایل  روبه  رشد ایرانیان جهت زندگی در استرالیا به شمار می رود در این رتبه بندی کشورهای چین افغانستان سری لانکا و زیمبابوه در رتبه های بالاتر جدول و عراق و پاکستان بعد از ایران قرار گرفته اندو امید آن می رود که طی سالهای 2009  و2010 و  2011 استرالیا سهم قابل ملاحظه ای از پناهجویان جهان را به خود اختصاص دهد


اطلاعاتی در باره نحوه درخواست پناهندگی در اروپا

تهیه و تنظیمزلمی رزمی

 کسانی که از کشورهای اروپای درخواست پناهندگی می کنند لازم است ابتدا با روش پرسش و پاسخ  مقامات پناهندگی آشنایی پیدا و خود را برای پاسخگویی به آنها آماده کنند. زمانی که شما درخواست پناهندگی میکنید می بایست به شماری از پرسشهایی که از شما میکنند، پاسخ دهید. این پرسشها درباره گذشته شما، خانواده و نزدیکانتان است. فراموش نکنید که پاسخ دادن به همه آنچه که در تصمیم گرفتن نهایی  اهمیت دارد بسیار مهم است. از این رو اجازه ندهید چیزی فراموش شود یا ناگفته بماند. در زیر شماری از پرسشهایی را که کارمندان دولت از شما میکنند، آورده ایم تا با آنها بیشتر آشنا شوید. شماره بندی و پس و پیش بودن آنها در درجه اول اهمیت نیست. آنچه که شما باید به آن دقت کنید آن است که داستان زندگی خود را آنگونه که لازم است توضیح دهید و بهم وصل کنید. تلاش کنید که آنچه را که تعریف میکنید از روی نظم و ترتیب زمانی باشد تا برای شنونده و خواننده گیج کننده نشود. هر چه شما پراکنده و بدون ترتیب  دلایل خود را بازگو کنید امکان بوجود آمدن سؤتفاهم  زیاد خواهد شد؛ و در نهایت شما هستید که شاید پاسخ منفی دریافت کنید و مجبور به ترک خاک این کشور شوید. شما برای کسب حق پناهندگی در شرایط امروز در کشورهای پناهنده پذیر قبلا باید روی سوالهای زیر کار کرده باشید. این اصلی ترین سوالهایی است از شما به عنوان پناهنده در اداره مهاجرت، و یا پلیس های مرزی  ومحاکم  پرسیده میشود.

- چرا کشور خود را ترک کردید؟ - چگونه به این کشور رسیدید، از چه راهی؟

- چه وقت به اینجا رسیدید؟ - از چه طریقی؟

- نام و نام خانوادگی؟ - تاریخ تولد؟ - اسم پدر و مادر و شغل آنها؟

- کجا و در کدام شهر زندگی میکردید؟ - آدرس محل زندگی؟

- پدر و مادر شما کجا زندگی میکنند؟ - شغل و نحوه امرار معاش آنها؟

- شغل خودت و تخصص های حرفه ای؟ - میزان تحصیلات؟

- در کدام مدرسه درس خوانده اید، اسم و محل آن را نام ببرید؟

- آیا ازدواج کرده اید؟ - نام همسر شما چیست؟ - شغل و نحوه امرار معاش ایشان؟

- موقعیت امنیتی همسر شما چگونه است، آیا او نیز در خطر است؟

- چند فرزند دارید؟ - برادر و خواهر چطور؟ - چکار میکنند؟- سن ایشان(فرزندان، خواهر و برادر)

- با دقت هر بلایی که به سر شما و خانواده شما در رابطه با فعالیت سیاسی آمده است از جمله تعقیب، بازداشت، آزاد شدن، شکنجه،  تلاشی  خانه، مصادره اموال و مانند آنها را توضیح دهید. آیا به غیر از فعالیت سیاسی به دلایل دیگری همچون باور مذهبی، نژاد، جنسیت یا متعلق بودن به یک گروه اقلیت، تحت تعقیب و آزار قرار گرفته اید؟ در دوره های متفاوت چگونه تحت تعقیب، آزار و شکنجه قرار گرفته اید؟

- سابقه فعالیت سیاسی خود و آنها ؟ - چطور شد که موقعیت شما به خطر افتاد؟

- سابقه دستگیری و زندان ، چند مورد و در چه تاریخهایی؟

- چه مدت زندانی بودید(چند ماه و یا چند سال)؟ - در کدام زندان؟ - زندانی که شما در آن بسر می بردی در کجا قرار گرفته است؟ - چند نفر زندانی در آن وجود داشت؟ - شکل داخل و بیرون زندان چگونه است؟

- نحوه دستگیری مثلا برای شما نامه فرستاده بودند، در محل کار دستگیر شدید و یا در منزل؟ - در چه ساعاتی از شب و یا روز؟ - مامورینی که شمارا دستگیر و یا جلب کردند چند نفر بودند؟

- به وسیله چه نیرویی دستگیر شدید؟ نیروی  امنیت دولتی  ،  پولیس ،  امر به معروف و نهی از منکر،   و یا نیروهای طالبان ومجاهدین   ؟!!

- آیا اشخاص دیگری نیز در ارتباط با شما دستگیر شدند، اگر ممکن است نام ببرید؟

- آیا هنگام تفتیش منزل شما، مأمورین اسنادی و یا چیز دیگری که مجرم بودن شما را اثبات کند پیدا نمودند؟

- نحوه فرارتان از  کشورتان به چه صورت بود؟ - با چه وسیله ای و از چه طریقی فرار کردید؟ - قاچاقچی را چگونه پیدا نمودید؟ - اسم قاچاقچی شما چی بود؟ - آیا تا اینجا همان قاچاقبر را همراه داشتی؟

- چند روز طول کشید تا به اینجا  رسیدید؟ - از طریق چه مرزهایی؟

- مدارکی همراه خود دارید مثل پاسپورت ، کارت شناسایی ، تذکره تابعیت و غیره؟

- اسناد دیگری که نشان دهد موقعیت شما به خطر افتاده است، با خود دارید؟

- آیا تاکنون شخص و یا اشخاصی از خانواده شما زندانی، فراری، اعدام و یا تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار گرفته است؟

-اگر چنین بوده به طور مشخص اسم و چگونگی و تاریخ آن را بیان کنید؟ -مثلا در چه تاریخی؟-به چه جرمی؟

-چرا فعالیت سازمانی شما افشا شده بود؟ -چه مدارکی از شما گرفته بودند؟

- شکل فعالیت سیاسی و سازمانی شما چگونه بود؛ علنی، نیمه علنی و یا کاملا مخفی بود؟ - با چه سازمانی فعالیت می کردید؟ - تاریخ آشنایی و شروع فعالیت شما با این سازمان؟ - آشنایی از چه طریقی روزنامه، نشریه، رادیو، سایتهای اینترنیتی و یا اشخاص و عناصر فعال سازمان مربوطه کدام یک؟ - با چه پاسپورتی آمدید؟ پاسپورت شما چه رنگی بود؟ - آیا می دانید پاسپورتی که شما با آن آمده اید مربوط به کدام کشور بود؟

- حال روحی شما چگونه است؟

- مذهب شما چیست؟

- گفتید از طریق همسرتان تهدید به مرگ شده اید چرا؟ - بجرم رابطه خارج ازدواج با چه کسی؟ اسم شخص؟ - اسم و آدرس شخصی که با شما رابطه داشت؟ - در صورت امکان سن و سال وی را بیان کنید؟- تاریخ شروع و آشنایی با وی؟

- آیا تهدید شدید چگونه این تهدید صورت گرفت بوسیله چاقو، اسلحه و یا از طریق دیگری؟ - چگونه از دستشان فرار کردید؟ شب بود یا روز؟ بعد به کجا رفتید؟ چگونه از زندان آزاد شدید با قید ضمانت پول نقدی و یا اینکه حکم زندانتان تمام شده بود؟

- محکوم به زندان شدید؟- چند سال حکم داشتید؟ در کدام زندان بودید؟ آیا در زندانهای دیگری هم بودید؟ در زندانی که شما بودید چند نفر زندانی بودند؟ -چرا بعد از آزادی تان از زندان نمی توانستید در کشورتان  بمانید؟ آیا فرزند بزرگتری در کشورتان  دارید؟ چند سال سن دارد و سرپرستی وی به عهده چه کسانی است؟

- آیا کسی و یا کسانی از خویشاوندان شما در خارج کشور زندگی مینمایند ؟ - آیا تا کنون از دولت   ما         تقاضای ویزه کرده اید؟

- آیا تاکنون از  کشورهای دیگری در خواست پناهندگی کرده اید؟

- شما به عنوان اقلیت مذهبی، همجنسگرا و یا زنی که بخاطر مسایل اخلاقی از طرف شوهر، برادر و یا هر عضوی از خانواده تهدید به مرگ شده باشید باید بتوانید تاریخ، شواهد و چگونگی به وقوع پیوستن کل ماجرا و پروسه فرار از آن را توضیح دهید؟

- پس از آنکه کشور خود را ترک کردید نسبت به دوستان و خانواده و دیگران که در آنجا مانده اند احساس گناه میکنید؟- احساس میکنید به آنها مدیون هستید؟ اگر پاسخ مثبت است تا آنجا که میتوانید آن را بشکافید. چه زمانی شما در این فکر افتادید که کشور خود را ترک کنید؟ در این رابطه چه احساسی داشتید؟

توجه داشته باشید که شب قبل از مصاحبه را خوب بخوابید و سعی کنید که در آرامش کامل و بدور از هر گونه اضطراب و پریشانی خیال به مصاحبه بروید.

هنگام درخواست پناهندگی در صورت داشتن همسر و یا فرزند در ایران و کشورهای همجوار و همچنین در صورت تمایل به آوردن آنها بعد از کسب حق پناهندگی لازم است هنگام مصاحبه اسامی آنها را با مقامات پناهندگی در میان بگذارید. معمولا کسانی که بوسیله ویزه قانونی و از طریق قانونی وارد کشور می شوند در صورت درخواست پناهندگی شانس بسیار کمی خواهند داشت، مگر اینکه دلایل بسیار قوی و قانع کننده ای به مقامات اداری ارائه داده باشند. شما بعنوان پناهنده در صورت گرفتن جواب منفی و بر طبق قانون پناهندگی کشور از طریق ازدواج نیز اجازه اقامت نخواهید یافت مگر اینکه در صورت ازدواج به کشور خود بازگردید و مراحل قانونی آن را گذرانده باشید؛ ازدواج قبل از جواب منفی می تواند بر شانس متقاضی پناهندگی بیافزاید. اما تعیین کننده نیست. هنگام طرح موضوع ازدواج، مقامات پناهندگی از شخص متقاضی سؤال میکنند که آیا دوست دارید از طریق ازدواج  دوسیه  تان مورد بررسی قرار گیرد یا از طریق همان کیس پناهندگی  تان؟ در جواب به این سوال بهتر است بگوئید بر اساس  دوسیه  پناهندگی ام، چون خود به خود ازدواج هم به عنوان یکی از دلایل تعلق حق پناهندگی به شخص متقاضی به حساب میاید مگر اینکه شخص متقاضی، بر اساس قوانین پناهندگی دلایل کافی ارائه نداده باشد - کسانی که در دیگر کشورهای اروپایی پاسخ منفی گرفته باشند، درخواست مجدد پناهندگی آنها در کشور دیگری پذیرفته نمی شود مگر اینکه خلاف آن را اثبات کند - در صورتی که اداره امور پناهندگی تشخیص دهد شخص متقاضی با ویزه  کشورهای حوزه شینگن آمده است به هیچ وجه اجازه دریافت حق پناهندگی نخواهد یافت، در عین حال شخص متقاضی با ویزه  هرکدام از کشورهای حوزه قانون شینگن آمده باشند بهمان کشور بازگردانده خواهد شد.

(طرح سؤال)

آیا کسی که با ویزه   فامیلی آمده باشد می تواند درخواست پناهندگی کند؟ در پاسخ باید گفت که بله می تواند اما باید دلایل کافی و قانع کننده ای را به مقامات پناهندگی ارائه دهد، به شرط آن که: ١- آخرین اعضای خانواده باشد، پدر یا مادر پیر و تنهایی باشد و از تامین معیشت زندگی و توان کاری برخوردار نباشد ٢- بدون سرپرست و عدم برخورداری از مراقبت کسی باشد ٣- فرزندی زیر سن قانونی باشد و با همان شرایط بی سرپرست بودن در کشور محل اقامت خود و همچنین از طریق ازدواج آمده باشد. و دلیل دیگر میتواند به خطر افتادن امنیت شخص متقاضی به هنگام خروج از کشور باشد. قانون دابلین:

قانون دابلین یک توافق مشترک بین همه کشورهای اروپایی می باشد. بر اساس این قانون در صورتی که هر متقاضی پناهندگی در هرکدام از این کشورها جواب منفی و نهایتا اخراج گرفته باشد در هیچ یک از دیگر کشورهای اروپای و تصویب کننده این قانون حق پناهندگی وی پذیرفته نخواهد شد. از نظر کشورهای اروپایی شاهراه اصلی ورود پناهندگان به اروپا یونان و ایتالیا می باشد. برای جلوگیری و سخت تر کردن هرچه بیشتر ورود پناهندگان به اروپا بویژه آلمان و انگلستان شبکه ای برای ردیابی پناهندگانی که ازطریق این کشورها میایند ساخته اند که به محض تشخیص آنها را به همان کشور باز می گردانند. این ردیابیها از طریق انگشت نگاری صورت می گیرد و همچنین اسامی دارندگان ویزه  های توریستی و تجاری در شبکه اینترنتی اداره امور مهاجرین کشورهای حوزه شینگن باقی خواهد ماند و دارنده ویزه  شینگن به محض تقاضای پناهندگی شناخته شده و به کشور صادر کننده ویزه  بازگردانده خواهد شد. بر طبق این توافق از ١٥ ژانویه ٢٠٠٣ پناهندگان به محض ورود به هرکدام از این کشورها انگشت نگاری و از قبل نیز اسامی آنان در کامپیوتر

ثبت خواهد شد. از این تاریخ  اطفال  بالای ١٤ سال نیز انگشت نگاری خواهند شد.

(طرح سؤال)آیا به کسانی که مریض باشند حق پناهندگی تعلق می گیرد؟ بلی در صورتی که قبلا خود را به کشورهای اروپایی رسانده باشند و دارو و درمانی که به آن نیاز دارند، در کشوری که از آن آمده اند موجود نباشد شامل حق پناهندگی خواهند شد. اما مراحل بسیار پیچیده و دشواری را در پیش خواهد داشت. لازم به توضیح است که سیاست کل کشورهای پناهنده پذیر بر این اساس است که از پذیرفتن پناهنده طفره رفته و سر باز زنند و این، کار متقاضی پناهندگی را صد چندان دشوار کرده و دول پناهنده پذیر بدین صورت قلعه ای سخت به دور کشورهای خود کشیده و راه را بر انسانهایی که برای یک زندگی شاد و آرام قصد سفر کرده و سختی راه را به جان خریده اند مسدود و غیر قابل نفوذ کرده اند

 

پناهندگی 
  
ترک موطن به دلیل ترس موجه از تعقیب برای نژاد، مذهب یا عقاید سیاسی ، وپناه آوردن به مکانی دیگر.
تاریخچه . از دوران باستان ، تمدنهای بزرگ و نیز ادیان الهی ، از جمله اسلام ، برای حمایت از کسانی که از ترس جان امان می خواهند تدابیری اندیشیده اند. در عصر حاضر، پناهندگی مفهوم و اهمیتی حقوقی ، بخصوص در عرصة بین المللی ، پیدا کرده است . با پیدا شدن گروههای بزرگ آوارگان از اواخر قرن سیزدهم ش / ابتدای قرن بیستم ، تعریف پناهنده یا آواره و تعیین صلاحیت سازمانهای ذیربطی که قصد حمایت از این افراد را دارند، ضرورت پیدا کرد    
در دوران جامعة ملل (1299ـ 1325ش / 1920ـ1946)، اقدامات متعددی در قبال گروههای مختلف آوارگان به عمل آمد، از جمله در سال1301/ 1922 و  سال     1305/ 1926 دربارة پناهندگان روسی و ارمنی؛درسال 1307/1928 دربارة آوارگان آشوری ، کلدانی ، سوری ، کرد و ترک ، و در کنوانسیون 20 آذر 1317/ 1938 دربارة پناهندگان آلمانی در دوران سازمان ملل متحد (از 1324 ش / 1945 به بعد) مسئلة پناهندگان از دیدگاهی جامعتر مورد توجه قرار گرفت و پس از تأسیس سازمان بین المللی پناهندگان در 1327 ش / 1948، برای نخستین بار اساسنامة این سازمان (مصوب 1946) ضمن اشاره به آوارگان پیش از جنگ و آوارگان زمان جنگ جهانی دوم ، این اصطلاح را به تمامی اشخاصی تسری داد که نمی توانستند یا به دلایلی معتبر تمایل نداشتند از حمایت دولت متبوع خود برخوردار باشند .در1330ش/ 1951 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جایگزین سازمان بین المللی پناهندگان شد و در اساسنامة خود و کنوانسیون 1330ش / 1951 راجع به وضع پناهندگان ، به همراه پروتکل اصلاحی آن در 1346ش / 1967، اصطلاح «پناهنده » را به شخصی اطلاق کرد که از ترس تعقیب به دلیل نژاد، مذهب ، ملیّت یا عقیدة سیاسی از قلمرو کشور متبوع خود، یا اگر فاقد تابعیت باشد از قلمرو آخرین کشور محل اقامتش ، خارج شده باشد و به دلیل همین ترس نتواند یا مایل نباشد که در حمایت دولت متبوع یا آخرین کشور محل اقامت خود قرار گیرد. این تعریف بزودی مقبولیت جهانی پیدا کرد، اما پس از آن جامعة بین المللی تصمیم گرفت که حمایت بین المللی از پناهندگان و اعطای کمکهای انساندوستانه به آنان را به مواردی که دقیقاً تحت شمول این تعریف قرار نمی گیرند نیز تسری دهد؛ متعاقباً قطعنامه های متعددی ، مجمع عمومی کمیساریای عالی پناهندگان را در برآوردن این خواست جامعة بین المللی توانا ساخت . از 1356ش / 1977 به بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اصطلاح «پناهندگان و آوارگان » استفاده می کند. این اصطلاح افرادی را شامل می شود که قربانی فجایع انسانی شده در خارج از موطن خود در شرایطی مشابه پناهندگان به سر می برند همچنین در کنوانسیون 1348ش / 1969، بررسی جنبه های ویژة مشکلات پناهندگان در افریقا ، تعریف جامعی ارائه شده است که در آن ضمن حفظ تعریف کنوانسیون 1951، اصطلاح پناهنده به هر شخصی اطلاق می شود که به دلیل تهاجم ، اشغال ، سلطة بیگانه یا حوادث برهم زنندة نظم عمومی در تمام یا قسمتی از کشورش  ، مجبور باشد در مکانی خارج از کشورش پناه جوید اگر چه اصطلاح پناهنده معمولاً  دربارة اشخاصی به کار برده می شود که از سرزمین و کشور خود آواره شده اند، گاهی به اشخاصی که در کشور خود باقی مانده اند یا به رغم خروج از کشورشان در حمایت دولت متبوع خود قرار دارند نیز پناهندة ملی یا آواره اطلاق شده است . سازمان ملل متحد در مواردی که این قبیل اشخاص در شرایط ناگواری به سر برند و نیازمند کمک باشند، از دولتها و سازمانهای بین المللی ذیربط درخواست کمک میکند.

فرستنده : زلمی رزمی